Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Gioi thieu - So luoc ve ngon ngu PHP (p5)

Số lượt xem: 558
Gửi lúc 11:38' 31/07/2009

Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (p5)

Bài 5 - TOÁN TỬ

Toán tử kết hợp các giá trị hoặc biểu thức lại với nhau và tạo ra một giá trị mới. Ví dụ trong biểu thức 1+2 thì + là toán tử kết hợp hai giá trị 1 và 2 lại với nhau tạo ra giá trị mới là 3.

Các toán tử trong PHP được chia thành 3 nhóm:

Các toán tử áp dụng trên 1 giá trị, ví dụ như toán tử ++ hoặc --
Các toán tử kết hợp 2 hoặc nhiều giá trị, ví dụ như toán tử +, -, *, /
Toán tử ?: dùng để chọn 1 trong 2 giá trị tuỳ thuộc vào 1 điều kiện cho trước

Thứ tự ưu tiên của toán tử
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (p5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét