Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Loi ich cua doanh nghiep doi voi dang ky doc quyen sang che

Số lượt xem: 326
Gửi lúc 14:41' 25/01/2010

Lợi ích của doanh nghiệp đối với đăng ký độc quyền sáng chế


Dự án "Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" do Chính phủ Việt Nam và Nhật bản ký kết, đã được triển khai tại Cục Sở hữu trí tuệ từ 1/1/2005 và sẽ kết thúc và ngày 31/3/2009. Ứng dụng công nghệ thông tin qua hệ thống của dự án, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thuận tiện hơn trong quy trình đăng ký và thực thi quyền sở hữu trí tuệ… đó là nội dung chủ yếu mà ông Phạm Phi Anh, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ), trao đổi với phóng viên Tạp chí Thương Hiệu Việt.

* PV Xin ông vui lòng cho biết Bằng độc quyền sáng chế là gì? Thời hạn của Bằng độc quyền sáng chế là bao nhiêu lâu?

 * Ông Phạm Phi Anh: Sáng chế được tạo ra bởi công sức, thời gian và tiền của của nhà đầu tư nên tài sản đó phải được bảo hộ bởi Bằng độc quyền sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế để kinh doanh khi không được phép của chủ sở hữu. Đăng ký độc quyền sáng chế nhằm tránh sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo hành lang pháp lý cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh. Mặt khác, Bằng độc quyền sáng chế còn có vai trò tạo điều kiện cho nhà đầu tư có đầy đủ điều kiện pháp lý để thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư cho những nghiên cứu trong tương lai. Nói cách khác, Bằng độc quyền sáng chế sẽ tạo điều kiện cho chủ sở hữu tránh được sự xâm phạm quyền của bên thứ ba và yên tâm sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm cung cấp cho thị trường, thông qua đó chủ sở hữu thu được lợi nhuận và tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu tiếp theo. Như vậy, nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn để sản xuất vì thành quả của mình được bảo hộ.

Thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được gọi là Bằng độc quyền sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm kể từ ngày cấp.

 

Hội thảo phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

* Bằng độc quyền sáng chế có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp, thưa ông?

 

* Bằng độc quyền sáng chế là chứng chỉ của nhà nước, công nhận chủ sở hữu đối với sáng chế tham gia đăng ký, do đó chủ sở hữu được độc quyền sử dụng sáng chế của mình để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa. Mặt khác, chủ sở hữu có thể dựa vào Bằng độc quyền sáng chế đó để thu lợi mà không phải sử dụng tiền của để đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh thông qua hợp đồng nhượng quyền (licence), tức là cho người khác sử dụng sáng chế của mình để thu lợi nhuận.

 

* Hệ thống thư viện điện tử trong khuôn khổ dự án "Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" hiện có vai trò như thế nào và mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp, thưa ông?

 

* Hệ thống thư viện điện tử của dự án "Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" mà chúng ta đang thực hiện sẽ giúp cho việc công bố sáng chế đến với công chúng nhanh nhất. Mục đích của việc công bố này có thể hiện ở hai phần: Thứ nhất là công bố tính hợp pháp chủ sở hữu của sáng chế, đó là ai và sáng chế đó được tạo như thế nào, nhằm mục đích bảo vệ và quảng cáo cho nhà đầu tư đã tạo ra sáng chế đó; thứ hai là công bố với công chúng về những vấn đề cụ thể đã được giải quyết để tránh phải đầu tư nghiên cứu lại những vấn đề mà người khác đã làm, tiết kiệm được thời gian, tiền của cho xã hội.

 

* Xin cảm ơn ông!

 

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ (IP LIB) VÀ HỆ THỐNG NỘP ĐƠN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN (IP FILE) http://www.noip.gov.vn

 

1. Thư viện điện tử (IP LIB):

        Cơ sở dữ liệu này cung cấp các thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp

        Tra cứu sáng chế và giải pháp hữu ích

        Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

        Tra cứu danh sách mã đại diện sở hữu trí tuệ trong nước, bảng mã các nước, các tỉnh thành Việt Nam.

 

2. Hệ thống nộp đơn điện tử trực tuyến (IP FILE): Để có thể nộp đơn điện tử trực tuyến về sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần hội đủ các điều kiện sau đây:

            1. Yêu cầu cấp chứng thư điện tử

            2. Đăng ký tài khoản người nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia

            3. Chuẩn bị máy móc thiết bị, cài đặt phần mềm làm đơn trực tuyến

            4. Làm đơn

            5. Quản lý tiến trình đơn của người làm đơn.


Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Lợi ích của doanh nghiệp đối với đăng ký độc quyền sáng chế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét