Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Lynx trinh duyet web cho nguoi lam SEO

Số lượt xem: 389
Gửi lúc 16:15' 14/01/2010

Lynx trình duyệt web cho người làm SEO

Lynx Browser là trình duyệt web được Google đề nghị cho những người làm SEO, bởi nó cho phép bạn nhìn trang web ở 1 mức độ cơ bản nhất, mức độ mà các con bọ spider của những bộ máy tìm kiếm nhìn trang web của bạn: không có hình ảnh, không có màu sắc, chỉ có text và những thẻ HTML cơ bản.

Khi quan sát website ở cái nhìn này, bạn sẽ thấy những điểm mà nhìn với giao diện đẹp và sáng sủa hiện thời không thể nhìn thấy được, nó sẽ giúp cho bạn thiết kế lại website cho thân thiện với các bộ máy tìm kiếm hơn.

Chú ý rằng đây không phải là trình duyệt web đẹp như các trình duyệt web khác, vì thế sử dụng nó để duyệt web thông thường sẽ rất khó coi, nếu không có mục đích đặc biệt thì không nên sử dụng.

http://lynx.isc.org/lynx2.8.6/lynx2.8.6.zip


Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Lynx trình duyệt web cho người làm SEO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét