Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Quy dinh ve dia chi dang ky ten mien:

Số lượt xem: 555
Gửi lúc 14:18' 24/02/2010

Quy định về địa chỉ đăng ký tên miền:

Quy định về địa chỉ đăng ký tên miền:

a.Với các địa chỉ trong nước:

Bắt buộc phải kết thúc bằng tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không có các cụm từ Việt Nam hoặc VN đứng sau cùng). Trừ Thành phố Hồ Chí Minh do quá dài, được viết tắt là "TP HCM", các tên tỉnh, thành phố còn lại phải được viết theo đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định. Tên 63 tỉnh, thành phố phải được viết theo đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

b.Với các địa chỉ nước ngoài:

Phải kết thúc bằng tên viết đầy đủ của các quốc gia đã được quy định tại tiêu chuẩn ISO 3166 (xem phụ lục số 1).
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Quy định về địa chỉ đăng ký tên miền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét