Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Tu khoa kho va kich thuoc ten mien (phan 3)

Số lượt xem: 350
Gửi lúc 16:21' 05/03/2010

Từ khoá khó và kích thước tên miền (phần 3)

Google Top 10 Ranking URL - dữ liệu cho các khoá được chọn

Sau 10 dữ liệu tên miền hàng đầu được tập hợp từ Google cho từ khóa đã chọn, các trang được lập chỉ mục của tên miền được thu thập như là tốt. Làm thế nào có nhiều trang được lập chỉ mục tương quan với kích thước của tên miền.

Tuy nhiên, sau khi dữ liệu đã được tập hợp, để đảm bảo tính chính xác của kết quả, các Outliers dữ liệu được gỡ bỏ. Những Outliers được định nghĩa là điểm dữ liệu bên ngoài:

Outlier = trung bình + độ lệch chuẩn;

Trong nhiệm kỳ của người không có đạo, outlier này đại diện cho một số tiếng ồn hoặc trường hợp đặc biệt mà không được coi là "bình thường xảy ra." Sau khi loại bỏ Outliers, dữ liệu trung bình cuối cùng sẽ được sử dụng cho các lô tương quan. Dưới đây là màn bắn của bảng dữ liệu có chứa một outlier:

Dữ liệu của tabulation Kết quả chung

Một khi outlier đã được loại bỏ và những con số trung bình của các trang được lập chỉ mục được tái tính, một cột mới sẽ được bổ sung vào bảng dữ liệu gốc được dán nhãn "Trung lập chỉ mục URL của các lĩnh vực đầu xếp hạng."

Ví dụ, trong các ảnh chụp màn hình ở trên, với từ khóa cạnh tranh "sách," các chỉ mục URL trung bình cho tất cả các lĩnh vực đầu bảng xếp hạng 10 về "sách" (vị trí 1 đến vị trí 10) là 7.571.714. Con số này của các trang được lập chỉ mục signifies "rất lớn xếp hạng các tên miền" cho đầu của Google 10 vị trí.

Kể từ khi bạn quan tâm đến việc tìm hiểu xem Google thích để xếp hạng "lớn" các trang web cho "khó khăn" từ khoá, bạn sẽ cần phải thực hiện một âm mưu tương quan giữa hai yếu tố / biến (khó khăn từ khoá và số trung bình của các URL lập chỉ mục của các lĩnh vực đầu bảng xếp hạng) .

Để tải về tất cả các bộ dữ liệu, bảng biểu và tính toán được sử dụng trong bài viết này nhằm mục đích đánh giá của riêng bạn, bạn có thể đi ở đây:

Còn nữa...

Xem tiếp
Tác giả: LinkSkyNet
Nguồn tin: http://tuoitretrungoai.com

Bản gốc: Thiết kế website - Từ khoá khó và kích thước tên miền (phần 3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét