Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

W32.Mytob.JI@mm

Số lượt xem: 453
Gửi lúc 09:23' 30/01/2010

W32.Mytob.JI@mm


W32MytobJImm

W32.Mytob.JI@mm là loại sâu lan mạnh qua email. Khi sâu này tấn công vào máy tính, nó sẽ mở cửa bảo mật, phá hỏng các cài đặt bảo mật và tiếp tục lan rộng bằng cách khai thác lỗi.

Loại: Sâu
Độ dài đoạn lây nhiễm: 121,697 byte
Hệ điều hành lây nhiễm: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP

Một khi đã xâm nhập vào máy tính nạn nhân, W32.Mytob.JI@mm sẽ thực thi các bước sau:

Tạo file do tự nó copy ra:

%System%svchosts.exe

Lưu ý: %System% là biến chỉ tới thư mục System mặc định là C:WindowsSystem (Windows 95/98/Me), C:WinntSystem32 (Windows NT/2000), hay C:WindowsSystem32 (Windows XP).

Thêm khóa phụ:

"win32 Svchosts Driver" = "svchosts.exe"

vào khóa phụ registry:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows
CurrentVersionRun
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows
CurrentVersionRunServices
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows
CurrentVersionRunOnce
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindows
CurrentVersionRunServices
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindows
CurrentVersionRun

do đó nó sẽ được thực thi mỗi khi khởi động Windows

Tự cài đặt nó như một tiện ích với những tên sau, nó sẽ chạy mỗi khi Windows khởi động

Win32 Svchosts Driver

Gom địa chỉ email từ danh bạ địa chỉ ở Windows và từ những file có đuôi sau:

.txt
.htm
.sht
.jsp
.cgi
.xml
.php
.asp
.dbx
.tbb
.adb
.html
.wab

Sâu này sẽ không tự gửi chúng tới những địa chỉ email có chứa những chuỗi sau:

abuse
accoun
acketst
admin
anyone
arin.
be_loyal:
berkeley
borlan
certific
contact
example
feste
gold-certs
google
hotmail
ibm.com
icrosof
icrosoft
inpr
issc.o
isi.e
kernel
linux
listserv
mit.e
mozilla
mydomai
nobody
nodomai
noone
nothing
ntivi
panda
postmaster
privacy
rating
rfc-ed
ripe.
ruslis
samples
secur
sendmail
service
somebody
someone
sopho
submit
support
tanford.e
usenet
utgers.ed
webmaster

Kiểm tra server SMTP có giá trị

mx
mail
smtp
mx1
mxs
mail1
relay
ns
gate

Sử dụng công cụ SMTP của chính nó để tự gửi qua những địa chỉ email chúng tìm thấy. Những bức email có các thuộc tính sau:

From:
Một trong những tên sau:

adam
alex
andrew
anna
bill
bob
brenda
brent
brian
claudia
dan
dave
david
debby
frank
fred
george
helen
jack
james
jane
jerry
jim
jimmy
joe
john
jose
josh
julie
kevin
leo
linda
maria
mary
matt
michael
mike
paul
peter
ray
robert
sales
sam
sandra
serg
smith
stan
steve
ted
tom

Subject:
Một trong những subject sau:

Members Support
We have suspended your account
Email Account Suspencion
*WARNING* Your email account is suspended
*DETECTED* Online User Violation
Warning Message: Your services near to be closed.
You are banned!!!
Important Notification
[RANDOM CHARACTERS]

Message:
Một trong những message sau:

Dear [DOMAIN] Member,
We have temporarily suspended your email account [EMAIL].
This might be due to either of the following reasons:
1. A recent change in your personal information (i.e. change of address).
2. Submiting invalid information during the initial sign up process.
3. An innability to accurately verify your selected option of subscription due to an internal error within our processors.
See the attached details to reactivate your [DOMAIN] account.
Sincerely,The [DOMAIN] Support Team
Dear [DOMAIN] Member,
Your e-mail account was used to send a huge amount of unsolicited spam messages during the recent week. If you could please take 5-10 minutes out of your online experience and confirm the attached document so you will not run into any future problems with the online service.
Virtually yours,
The [DOMAIN] Support Team
Some information about your [DOMAIN] account is attached.
The [DOMAIN] Support Team

Note: [DOMAIN] is the domain part of the recipient"s email address and [EMAIL] is the recipient"s email address.

Attachment:
Một trong những attachment có tên sau:

important-details
account-details
email-details
account-info
document
readme
information

với một trong những đuôi sau:

.bat
.cmd
.exe
.pif
.scr

Lưu ý: Attachment cũng có thể ở dạng file zip có chứa bản copy của sâu cùng với 2 file mở rộng. Bản copy của sâu này sẽ ở dưới dạng .doc, .htm hay .txt như phần đuôi đầu tiên, và phần đuôi thứ hai sẽ là .exe, .pif hay .scr.
Mở cổng bảo mật bằng cách kết nối với tên miền b3ta.intern3t.net trên cổng TCP 36963 và nghe lệnh của kẻ tấn công từ xa và thực hiện những bước sau:

Thực thi các file
Tải các file
Thực hiện những lệnh IRC khác của kẻ tấn công
Bắt đầu và dừng gửi email
Cập nhật, kết thúc và xóa sâu
Lấy phiên bản sâu của nó
Làm chậm mạng
Quét mạng
Xóa chia sẻ nội bộ
Bắt đầu và chấm dứt tấn công DoS
Bắt đầu và chấm dứt tiện ích proxy

Lan sang máy tính khác bằng cách khai thác những lỗi sau:

Microsoft Windows Local Security Authority Service Remote Buffer Overflow
The Microsoft ASN.1 Vulnerability

Cố gắng chấm dứt những hoạt động sau, một vài file trong đó liên quan đến bảo mật.

ACKWIN32.EXE
ADAWARE.EXE
ADVXDWIN.EXE
AGENTSVR.EXE
AGENTW.EXE
ALERTSVC.EXE
ALEVIR.EXE
ALOGSERV.EXE
AMON9X.EXE
ANTI-TROJAN.EXE
ANTIVIRUS.EXE
ANTS.EXE
APIMONITOR.EXE
APLICA32.EXE
APVXDWIN.EXE
ARR.EXE
ATCON.EXE
ATGUARD.EXE
ATRO55EN.EXE
ATUPDATER.EXE
ATWATCH.EXE
AU.EXE
AUPDATE.EXE
AUTO-PROTECT.NAV80TRY.EXE
AUTODOWN.EXE
AUTOTRACE.EXE
AUTOUPDATE.EXE
AVCONSOL.EXE
AVE32.EXE
AVGCC32.EXE
AVGCTRL.EXE
AVGNT.EXE
AVGSERV.EXE
AVGSERV9.EXE
AVGUARD.EXE
AVGW.EXE
AVKPOP.EXE
AVKSERV.EXE
AVKSERVICE.EXE
AVKWCTl9.EXE
AVLTMAIN.EXE
AVNT.EXE
AVP.EXE
AVP32.EXE
AVPCC.EXE
AVPDOS32.EXE
AVPM.EXE
AVPTC32.EXE
AVPUPD.EXE
AVSCHED32.EXE
AVSYNMGR.EXE
AVWINNT.EXE
AVWUPD.EXE
AVWUPD32.EXE
AVWUPSRV.EXE
AVXMONITOR9X.EXE
AVXMONITORNT.EXE
AVXQUAR.EXE
BACKWEB.EXE
BARGAINS.EXE
BD_PROFESSIONAL.EXE
BEAGLE.EXE
BELT.EXE
BIDEF.EXE
BIDSERVER.EXE
BIPCP.EXE
BIPCPEVALSETUP.EXE
BISP.EXE
BLACKD.EXE
BLACKICE.EXE
BLSS.EXE
BOOTCONF.EXE
BOOTWARN.EXE
BORG2.EXE
BPC.EXE
BRASIL.EXE
BS120.EXE
BUNDLE.EXE
BVT.EXE
CCAPP.EXE
CCEVTMGR.EXE
CCPXYSVC.EXE
CDP.EXE
CFD.EXE
CFGWIZ.EXE
CFIADMIN.EXE
CFIAUDIT.EXE
CFINET.EXE
CFINET32.EXE
CLAW95CF.EXE
CLEAN.EXE
CLEANER.EXE
CLEANER3.EXE
CLEANPC.EXE
CLICK.EXE
CMD.EXE
CMD32.EXE
CMESYS.EXE
CMGRDIAN.EXE
CMON016.EXE
CONNECTIONMONITOR.EXE
CPD.EXE
CPF9X206.EXE
CPFNT206.EXE
CTRL.EXE
CV.EXE
CWNB181.EXE
CWNTDWMO.EXE
DATEMANAGER.EXE
DCOMX.EXE
DEFALERT.EXE
DEFSCANGUI.EXE
DEFWATCH.EXE
DEPUTY.EXE
DIVX.EXE
DLLCACHE.EXE
DLLREG.EXE
DOORS.EXE
DPF.EXE
DPFSETUP.EXE
DPPS2.EXE
DRWATSON.EXE
DRWEB32.EXE
DRWEBUPW.EXE
DSSAGENT.EXE
DVP95.EXE
DVP95_0.EXE
ECENGINE.EXE
EFPEADM.EXE
EMSW.EXE
ENT.EXE
ESAFE.EXE
ESCANHNT.EXE
ESCANV95.EXE
ESPWATCH.EXE
ETHEREAL.EXE
ETRUSTCIPE.EXE
EVPN.EXE
EXANTIVIRUS-CNET.EXE
EXE.AVXW.EXE
EXPERT.EXE
EXPLORE.EXE
F-PROT.EXE
F-PROT95.EXE
F-STOPW.EXE
FAMEH32.EXE
FAST.EXE
FCH32.EXE
FIH32.EXE
FINDVIRU.EXE
FIREWALL.EXE
FNRB32.EXE
FP-WIN.EXE
FP-WIN_TRIAL.EXE
FPROT.EXE
FRW.EXE
FSAA.EXE
FSAV.EXE
FSAV32.EXE
FSAV530STBYB.EXE
FSAV530WTBYB.EXE
FSAV95.EXE
FSGK32.EXE
FSM32.EXE
FSMA32.EXE
FSMB32.EXE
GATOR.EXE
GBMENU.EXE
GBPOLL.EXE
GENERICS.EXE
GMT.EXE
GUARD.EXE
GUARDDOG.EXE
HACKTRACERSETUP.EXE
HBINST.EXE
HBSRV.EXE
HOTACTIO.EXE
HOTPATCH.EXE
HTLOG.EXE
HTPATCH.EXE
HWPE.EXE
HXDL.EXE
HXIUL.EXE
IAMAPP.EXE
IAMSERV.EXE
IAMSTATS.EXE
IBMASN.EXE
IBMAVSP.EXE
ICLOADNT.EXE
ICMON.EXE
ICSUPP95.EXE
ICSUPPNT.EXE
IDLE.EXE
IEDLL.EXE
IEDRIVER.EXE
IEXPLORER.EXE
IFACE.EXE
IFW2000.EXE
INETLNFO.EXE
INFUS.EXE
INFWIN.EXE
INIT.EXE
INTDEL.EXE
INTREN.EXE
IOMON98.EXE
ISTSVC.EXE
JAMMER.EXE
JDBGMRG.EXE
JEDI.EXE
KAVLITE40ENG.EXE
KAVPERS40ENG.EXE
KAVPF.EXE
KAZZA.EXE
KEENVALUE.EXE
KERIO-PF-213-EN-WIN.EXE
KERIO-WRL-421-EN-WIN.EXE
KERIO-WRP-421-EN-WIN.EXE
KERNEL32.EXE
KILLPROCESSSETUP161.EXE
LAUNCHER.EXE
LDNETMON.EXE
LDPRO.EXE
LDPROMENU.EXE
LDSCAN.EXE
LNETINFO.EXE
LOADER.EXE
LOCALNET.EXE
LOCKDOWN.EXE
LOCKDOWN2000.EXE
LOOKOUT.EXE
LORDPE.EXE
LSETUP.EXE
LUALL.EXE
LUAU.EXE
LUCOMSERVER.EXE
LUINIT.EXE
LUSPT.EXE
MAPISVC32.EXE
MCAGENT.EXE
MCMNHDLR.EXE
MCSHIELD.EXE
MCTOOL.EXE
MCUPDATE.EXE
MCVSRTE.EXE
MCVSSHLD.EXE
MD.EXE
MFIN32.EXE
MFW2EN.EXE
MFWENG3.02D30.EXE
MGAVRTCL.EXE
MGAVRTE.EXE
MGHTML.EXE
MGUI.EXE
MINILOG.EXE
MMOD.EXE
MONITOR.EXE
MOOLIVE.EXE
MOSTAT.EXE
MPFAGENT.EXE
MPFSERVICE.EXE
MPFTRAY.EXE
MRFLUX.EXE
MSAPP.EXE
MSBB.EXE
MSBLAST.EXE
MSCACHE.EXE
MSCCN32.EXE
MSCMAN.EXE
MSCONFIG.EXE
MSDM.EXE
MSDOS.EXE
MSIEXEC16.EXE
MSINFO32.EXE
MSLAUGH.EXE
MSMGT.EXE
MSMSGRI32.EXE
MSSMMC32.EXE
MSSYS.EXE
MSVXD.EXE
MU0311AD.EXE
MWATCH.EXE
N32SCANW.EXE
NAV.EXE
NAVAP.NAVAPSVC.EXE
NAVAPSVC.EXE
NAVAPW32.EXE
NAVDX.EXE
NAVLU32.EXE
NAVNT.EXE
NAVSTUB.EXE
NAVW32.EXE
NAVWNT.EXE
NC2000.EXE
NCINST4.EXE
NDD32.EXE
NEC.EXE
NEOMONITOR.EXE
NEOWATCHLOG.EXE
NETARMOR.EXE
NETD32.EXE
NETINFO.EXE
NETMON.EXE
NETSCANPRO.EXE
NETSPYHUNTER-1.2.EXE
NETSTAT.EXE
NETUTILS.EXE
NISSERV.EXE
NISUM.EXE
NMAIN.EXE
NOD32.EXE
NORMIST.EXE
NORTON_INTERNET_SECU_3.0_407.EXE
NOTSTART.EXE
NPF40_TW_98_NT_ME_2K.EXE
NPFMESSENGER.EXE
NPROTECT.EXE
NPSCHECK.EXE
NPSSVC.EXE
NSCHED32.EXE
NSSYS32.EXE
NSTASK32.EXE
NSUPDATE.EXE
NT.EXE
NTRTSCAN.EXE
NTVDM.EXE
NTXconfig.EXE
NUI.EXE
NUPGRADE.EXE
NVARCH16.EXE
NVC95.EXE
NVSVC32.EXE
NWINST4.EXE
NWSERVICE.EXE
NWTOOL16.EXE
OLLYDBG.EXE
ONSRVR.EXE
OPTIMIZE.EXE
OSTRONET.EXE
OTFIX.EXE
OUTPOST.EXE
OUTPOSTINSTALL.EXE
OUTPOSTPROINSTALL.EXE
PADMIN.EXE
PANIXK.EXE
PATCH.EXE
PAVCL.EXE
PAVPROXY.EXE
PAVSCHED.EXE
PAVW.EXE
PCFWALLICON.EXE
PCIP10117_0.EXE
PCSCAN.EXE
PDSETUP.EXE
PERISCOPE.EXE
PERSFW.EXE
PERSWF.EXE
PF2.EXE
PFWADMIN.EXE
PGMONITR.EXE
PINGSCAN.EXE
PLATIN.EXE
POP3TRAP.EXE
POPROXY.EXE
POPSCAN.EXE
PORTDETECTIVE.EXE
PORTMONITOR.EXE
POWERSCAN.EXE
PPINUPDT.EXE
PPTBC.EXE
PPVSTOP.EXE
PRIZESURFER.EXE
PRMT.EXE
PRMVR.EXE
PROCDUMP.EXE
PROCESSMONITOR.EXE
PROCEXPLORERV1.0.EXE
PROGRAMAUDITOR.EXE
PROPORT.EXE
PROTECTX.EXE
PSPF.EXE
PURGE.EXE
QCONSOLE.EXE
QSERVER.EXE
RAPAPP.EXE
RAV7.EXE
RAV7WIN.EXE
RAV8WIN32ENG.EXE
RAY.EXE
RB32.EXE
RCSYNC.EXE
REALMON.EXE
REGED.EXE
REGEDIT.EXE
REGEDT32.EXE
RESCUE.EXE
RESCUE32.EXE
RRGUARD.EXE
RSHELL.EXE
RTVSCAN.EXE
RTVSCN95.EXE
RULAUNCH.EXE
RUN32DLL.EXE
RUNDLL.EXE
RUNDLL16.EXE
RUXDLL32.EXE
SAFEWEB.EXE
SAHAGENT.EXE
SAVE.EXE
SAVENOW.EXE
SBSERV.EXE
SC.EXE
SCAM32.EXE
SCAN32.EXE
SCAN95.EXE
SCANPM.EXE
SCRSCAN.EXE
SETUPVAMEEVAL.EXE
SETUP_FLOWPROTECTOR_US.EXE.COM
SFC.EXE
SGSSFW32.EXE
SH.EXE
SHELLSPYINSTALL.EXE
SHN.EXE
SHOWBEHIND.EXE
SMC.EXE
SMS.EXE
SMSS32.EXE
SOAP.EXE
SOFI.EXE
SPERM.EXE
SPF.EXE
SPHINX.EXE
SPOLER.EXE
SPOOLCV.EXE
SPOOLSV32.EXE
SPYXX.EXE
SREXE.EXE
SRNG.EXE
SS3EDIT.EXE
SSGRATE.EXE
SSG_4104.EXE
ST2.EXE
START.EXE
STCLOADER.EXE
SUPFTRL.EXE
SUPPORT.EXE
SUPPORTER5.EXE
SVC.EXE
SVCHOSTC.EXE
SVCHOSTS.EXE
SVSHOST.EXE
SWEEP95.EXE
SWEEPNET.SWEEPSRV.SYS.SWNETSUP.EXE
SYMPROXYSVC.EXE
SYMTRAY.EXE
SYSEDIT.EXE
SYSTEM.EXE
SYSTEM32.EXE
SYSUPD.EXE
TASKMG.EXE
TASKMGR.EXE
TASKMO.EXE
TASKMON.EXE
TAUMON.EXE
TBSCAN.EXE
TC.EXE
TCA.EXE
TCM.EXE
TDS-3.EXE
TDS2-NT.EXE
TEEKIDS.EXE
TFAK.EXE
TFAK5.EXE
TGBOB.EXE
TITANIN.EXE
TITANINXP.EXE
TRACERT.EXE
TRICKLER.EXE
TRJSCAN.EXE
TRJSETUP.EXE
TROJANTRAP3.EXE
TSADBOT.EXE
TVMD.EXE
TVTMD.EXE
UNDOBOOT.EXE
UPDAT.EXE
UPDATE.EXE
UPGRAD.EXE
UTPOST.EXE
VBCMSERV.EXE
VBCONS.EXE
VBUST.EXE
VBWIN9X.EXE
VBWINNTW.EXE
VCSETUP.EXE
VET32.EXE
VET95.EXE
VETTRAY.EXE
VFSETUP.EXE
VIR-HELP.EXE
VIRUSMDPERSONALFIREWALL.EXE
VNLAN300.EXE
VNPC3000.EXE
VPC32.EXE
VPC42.EXE
VPFW30S.EXE
VPTRAY.EXE
VSCAN40.EXE
VSCENU6.02D30.EXE
VSCHED.EXE
VSECOMR.EXE
VSHWIN32.EXE
VSISETUP.EXE
VSMAIN.EXE
VSMON.EXE
VSSTAT.EXE
VSWIN9XE.EXE
VSWINNTSE.EXE
VSWINPERSE.EXE
W32DSM89.EXE
W9X.EXE
WATCHDOG.EXE
WEBDAV.EXE
WEBSCANX.EXE
WEBTRAP.EXE
WFINDV32.EXE
WHOSWATCHINGME.EXE
WIMMUN32.EXE
WIN-BUGSFIX.EXE
WIN32.EXE
WIN32US.EXE
WINACTIVE.EXE
WINDOW.EXE
WINDOWS.EXE
WININETD.EXE
WININIT.EXE
WININITX.EXE
WINLOGIN.EXE
WINMAIN.EXE
WINNET.EXE
WINPPR32.EXE
WINRECON.EXE
WINSERVN.EXE
WINSSK32.EXE
WINSTART.EXE
WINSTART001.EXE
WINTSK32.EXE
WINUPDATE.EXE
WKUFIND.EXE
WNAD.EXE
WNT.EXE
WRADMIN.EXE
WRCTRL.EXE
WSBGATE.EXE
WUPDATER.EXE
WUPDT.EXE
WYVERNWORKSFIREWALL.EXE
XPF202EN.EXE
ZAPRO.EXE
ZAPSETUP3001.EXE
ZATUTOR.EXE
ZONALM2601.EXE
ZONEALARM.EXE
_AVP32.EXE
_AVPCC.EXE
_AVPM.EXE

Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - W32.Mytob.JI@mm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét