Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

SQL can ban (p6)

Số lượt xem: 923
Gửi lúc 15:55' 31/07/2009

SQL căn bản (p6)

Bài 6 - Từ khoá DISTINCT

Từ khoá DISTINCT được dùng để lọc ra các giá trị khác nhau.

Từ khoá DISTINCT


Câu lệnh SELECT sẽ trả về thông tin về các cột trong bảng. Nhưng nếu chúng ta không muốn lấy về các giá trị trùng nhau thì sau?

Với SQL, ta chỉ cần thêm từ khoá DISTINCT vào câu lệnh SELECT theo cú pháp sau:

SELECT DISTINCT tên_cột FROM tên_bảng

Ví dụ: Tìm tất cả các công ty trong bảng đặt hàng

Bảng đặt hàng Orders của ta như sau:

Câu lệnh SQL sau:

SELECT Company FROM Orders

Sẽ trả về kết quả:

Tên công ty W3Schools xuất hiện hai lần trong kết quả, đôi khi đây là điều chúng ta không muốn.

Ví dụ: Tìm tất cả các công ty khác nhau trong bảng đặt hàng

Câu lệnh SQL sau:

SELECT DISTINCT Company FROM Orders

Sẽ trả về kết quả:
Tên công ty W3Schools bây giờ chỉ xuất hiện 1 lần, đôi khi đây là điều chúng ta mong muốn.
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - SQL căn bản (p6)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét