Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Nghien cuu thi truong internet ( P1 )

Số lượt xem: 646
Gửi lúc 15:15' 27/07/2009

Nghiên cứu thị trường internet ( P1 )

World wide web (gọi tắt là web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin?

Câu trả lời cho câu hỏi này có hai phần, một phần liên quan để cách tổ chức của web và phần thứ hai liên quan đến sự phổ biến thông tin trên mạng.Mạng Internet không được tổ chức một cách chính thức tức là không có một cơ quan trung ương hay một cơ quan có thẩm quyền để kiểm sóat thông tin có trên mạng hoặc hình thức trình bày những thông tin này. Tuy nhiên mặc dù không có một địa chỉ để xin phép đăng ký một site, thông tin trên mạng vẫn khai thác được và được các nhà cung cấp thông tin đưa lên sao cho người dùng có thể khai thác được.

Về mặt nhu cầu, những người cần tìm thông tin có thể sử dụng những công cụ tìm kiếm, các danh bạ, thông qua các quảng cáo, các portal chuyên ngành và đôi khi sử dụng unsolicited email để tìm những site liên quan.

Về mặt cung cấp, những người muốn đưa thông tin của mình để người khác sử dụng cần phải:
+     Đảm bảo các website của mình đều đưa vào danh sách của các công cụ tìm kiếm như Alta Vista, Google và HotBot và được đưa vào các danh bạ của Web như Yahoo.

+     Quảng cáo trên các ấn phẩm thông thường hoặc các tạp chí chuyên ngành trên mạng.
  
Sử dụng các hình thức khuyếch trương có chi phí thấp hoặc miễn phí, trong các nhóm dùng tin, hoặc thông qua thư điện tử, hoặc bản tin điện tử có lựa chọn hoặc nhờ khách hàng trên mạng giới thiệu với những người khác ( và có sử dụng một vài hình thức khuyến khích nhỏ cho sự giới thiệu này)
 

 Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì?

Danh bạ của ITC (ITC's Index) về các nguồn thông tin thương mại gồm trên 3000 địa chỉ website có thông tin liên quan đến thương mại. Mục lục này có thể xem tại website của ITC có địa chỉ: http:/www. Intracen.org, tại mục Infobase. Danh bạ tổ chức theo 6 mục

1. Thông tin thị trường (Market Information)

+ Các hãng thông tấn, liên kết với site có thông tin của các hãng thông tấn chính thức và tư nhân, được phân loại theo khu vực.

+ Các ấn phẩm tham khảo: Liên kết tới các các thư viện tham khảo, được phân loại theo khu vực

+ Toàn văn các ấn phẩm và các bản nghiên cứu: Liên kết tới các tạp chí trên mạng, các công trình nghiên cứu thị trường.

2. Thông tin liên lạc (Contact Information)

+ Đăng ký công ty: Liên kết tới các danh bạ trên mạng chia theo từng nước và có một số chú thích về ngành công nghiệp liên quan, phân theo khu vực địa lý.

+ Cơ hội thương mại và kinh doanh (trade and business opportunities) liên kết tới các site có quảng cáo các cơ hội đấu thầu và mua sắm của các chính phủ.

3. Thông tin số liệu (numerical information)

+ Giá cả: Liên kết tới các thị trường chứng khoán và các catalô trên mạng, được phân theo khu vực địa lý.

+ Tỷ giá hối đoái: Liên kết tới các site cung cấp thông tin về tỷ giá hối đoái, được phân theo khu vực địa lý.

+ Số liệu thống kê: Được phân theo khu vực địa lý.

4. Thông tin về luật pháp và kỹ thuật

+ Định mức và tiêu chuẩn: Liên kết tới các nguồn thông tin về sở hữu trí tuệ và cá tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Biểu thuế và luật lệ thương mại: (Tariffs and trade regulations) liên kết tới các site về biểu thuế và cá biện pháp điều chỉnh thương mại khác, được phân theo khu vực địa lý.

+ Mua bán quốc tế và quản lý cung ứng ( Internation purchasing and supply man – agement) liên kết tới các hiệp hội, các viện hàn lâm, các công ty kiểm nghiệm, được phân theo khu vực địa lý. Tại đây có liên kết tới bản tin Internation Purchasing andd Supply Link của ITC.

5. Thông tin về các sự kiện: (Information on events)

+ Hội chợ và triển lãm thương mại: Liên kết tới các site cung cấp thông tin về hội chợ và triển lãm thương mại, được phân theo khu vực địa lý.

6. Các bản danh bạ đặc biệt (Special compendium)

+ Các công cụ tìm kiếm: Là hướng dẩn sử dụng của ITC để tiến hành các nghiên cứu thị trường, ngoài ra còn có danh bạ các công cụ tìm kiếm theo chủ đề, điều kiện địa lý....

+ Danh bạ các cơ sở dữ liệu về thương mại: Gồm các cơ sở dữ liệu có thể truy cập qua mạng hoặc qua hoặc thông qua những hình thức khác như đĩa CD- ROM, được sắp xếp theo vần alphabet, vị trí địa lý và loại thông tin.

+ Các tổ chức xúc tiến thương mại: Giới thiệu tóm tắt và có liên kết tới các tổ chức xúc tiến thương mại (TPO) của các nước, sắp xếp theo nước, các tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu và khu vực được sắp xếp theo vần alphabet.

+ Danh bạ các công ty giám định: Được sắp xếp theo vần alphabet theo nước, có thông tin về các dịch vụ và sản phẩm.

+ E-Commerce Portals : các portal quốc tế và khu vực sắp xếp theo loại dịch vụ, sản phẩm, nước và khu vực.

                                                                                                                         (Xem tiếp phần 2)
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Nghiên cứu thị trường internet ( P1 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét