Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Domain, Hosting la gi?

Số lượt xem: 991
Gửi lúc 15:46' 09/06/2009

Domain, Hosting là gì?

Tên miền là địa chỉ Website hay còn gọi là tên miền, ví dụ domain name 'www.yahoo.com' là địa chỉ Website của Yahoo. Tên miền chỉ có một và chỉ duy nhất một. Bạn có thể biết tên miền có còn được đăng ký hay không bằng cách kiểm tra trên mạng, hãy đăng ký ngay lập tức trước khi có người khác đăng ký mất tên miền đó của bạn. Để duy trì quyền sở hữu Domain name, bạn phải đóng một khoảng phí hàng năm.

Các loại Tên miền:

Tên miền chính có dạng www.tencongty.com, ví dụ 'www.cpvdesign.com'. Tên miền phụ còn gọi là sub domain là domain được tạo từ domain chính, ví dụ tintuc.cpvdesign.com hay sannhantai.cpvdesign.com


Hosting:

Web hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin email, dữ liệu, hình ảnh trên một máy chủ Internet, Web hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - Domain, Hosting là gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét